Welkom bij Glimlach Consult

Divers in zorg, glimlach voor iedereen.

We maken de zorg passend op de hulpvraag of situatie, rekening houdend met de culturele achtergronden. We doen wat nodig is!

Welkom bij Glimlach Consult

Divers in zorg, glimlach voor iedereen.

We maken de zorg passend op de hulpvraag of situatie, rekening houdend met de culturele achtergronden. We doen wat nodig is!

Voor wie

Voor iedereen met een hulpvraag

Onze werkwijze

Onvoorwaardelijk en zonder nonsens

Zorg op maat

Daadkrachtig, Efficiënt en creatief

Voor wie is Glimlach Consult

Iedereen is welkom bij Glimlach Consult. Wij bieden ambulante hulpverlening aan mensen met psychische of sociale problematiek, een licht verstandelijke beperking of een combinatie daarvan.

Onze begeleiding heeft als doel op praktische wijze en vanuit eigen regie van de cliënt, ondersteuning en stabiliteit bieden waar dit noodzakelijk is. Hierbij staat de stabiliteit en de ontwikkeling van de client voorop om een meer kwalitatief leven op te bouwen. 

Werkwijze Glimlach Consult

We vinden het cruciaal dat de probleemsituatie in zijn geheel wordt aangepakt (systeemgericht werken). Wij focussen ons op de eigen regie en de kracht van de cliënt. We spelen daarbij flexibel in op de vraag van de client en we doen wat nodig is.

Wij hebben geen 09:00-17:00 mentaliteit. Hierom kan je met Glimlach Consult verder komen in het leven.

We werken volgens de basismethoden van oplossingsgericht werken en sociale netwerkversterking. Hoe de methoden gebruikt worden, verschilt per problematiek en doelgroep.

Zorg op maat

Zorg op maat met aandacht voor culturele achtergronden, ook wel cultuursensitieve zorg genoemd, is een benadering binnen de zorg die rekening houdt met de diversiteit aan culturen, tradities, normen, waarden en overtuigingen van families en individuen. Het erkent dat culturele achtergronden een belangrijke rol kunnen spelen in iemands gezondheid, welzijn en de manier waarop ze zorg ervaren. Het doel van zorg op maat met culturele achtergronden is om effectievere en inclusievere zorg te bieden die beter aansluit bij de behoeften en wensen van families en individuen.

Onze inzet voor jou:

Cultuur sensitieve begeleiding

Het doel van cultuursensitieve begeleiding is om de effectiviteit van dienstverlening te vergroten door begrip en respect te tonen voor de diverse culturele contexten waarin mensen leven.

Opvoedondersteuning

Het doel van opvoedondersteuning is om ouders te voorzien van de vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen die ze nodig hebben om effectief en positief ouderschap te bevorderen.

Zorg op maat

Zorg op maat draait om het erkennen van de unieke kenmerken van elke persoon en het leveren van zorg die daarop is afgestemd.

Expertise

Glimlach Consult vind het belangrijk dat iedereen gebruik mag maken van zijn rechten en mee mag en kan doen.

Groepsbegeleiding

Bij Glimlach Consult kun je meedoen aan verschillende activiteiten. Dat kan individueel of in een groepje. De activiteiten zijn voor diverse karakters

Kwaliteit

In het belang van goede en verantwoorde zorg zoeken wij de samenwerking op met ons netwerk, verschillende organisaties en werken wij met personeel dat niet te evenaren is.

Individuele begeleiding

Glimlach Consult richt zich op het individu. We kijken samen naar de zingeving van het sociaal bewustzijn en proberen dit te stimuleren met praktisch funtioneren.

Advies bij

Om praktisch te kunnen functioneren zal er altijd gepaste zorg moeten worden aangeboden. Hierin biedt Glimlach Consult een helpende hand. 

Ondersteuning bij taalbarriere

Mensen met een beperking zijn vaak niet in staat om adequaat met een reguliere tolk te communiceren. In deze kloof zetten wij als Glimlach Consult ons in voor hulpverleners.

Contact

Iedereen mag en kan hulp krijgen bij Glimlach Consult.
Wilt u graag meer weten wat we voor u kunnen betekenen?

Je bericht is succesvol verstuurd. 

Wij zullen binnen 48 uur contact met jou opnemen.

Mocht je in de tussentijd vragen hebben of heb je na 48 uur nog niets van ons gehoord, neem dan contact op via 06-34034305.