Over ons

Onze organisatie is een jonge en dynamische organisatie die zich continu zich specialiseert in het bieden van zorg en welzijn.

Over ons

Onze organisatie is een jonge en dynamische organisatie die zich continu zich specialiseert in het bieden van zorg en welzijn.

Glimlach Consult vindt vertrouwen hebben en krijgen erg belangrijk.

We kijken samen wat er gedaan kan en moet worden. Wij maken veel gebruik van de methode: Beschermjassen van Kitlyn Tjin A Djie. Beschermjassen betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde, Hiermee bestrijden we uitsluiting en creëren we verbinding.

We maken samen een plan en werken volgens het SMART-methode om gerichte en behaalbare doelen te stellen. Jij bepaald waar aan we gaan werken, wat belangrijk voor jou is en de tempo. Wij staan naast je en stimuleren je om zelf je oplossingen te bedenken en uit te voeren, daarbij uitgaande van de eigen kwaliteiten en het netwerk. Afhankelijk van de indicatie (WMO en CIZ) van het Sociale Wijkteam  en de vraag en behoefte van de cliënt geven we samen invulling aan het ondersteuningsplan. We kijken samen wie er naast je staan in je netwerk betrokken is. Ieder mens is uniek. Daarom gebruiken we verschillende methoden om de client goed te kunnen begrijpen en te begeleiden.

We staan breed voor iedereen klaar

Glimlach Consult vind het belangrijk dat iedereen gebruik mag maken van zijn rechten en mee mag en kan doen. Hulp krijgen vanuit veilige omgeving en netwerk om zelfstandig te stabiel leven op te bouwen en te behouden. We werken vanuit onze hart met een Boog om de client heen. Luisterend oor bieden en acties uit zetten doen we graag samen. Buiten de kaders denken en kijken bieden meer mogelijkheden om het leven makkelijker te maken.

Werken vanuit presentie en cultuursensitieve benadering helpt om vertrouwen terug te winnen en dat er vertrouwen komt in de zorg. Door begeleid te worden door iemand met die ook uit een andere cultuur komt zorgt er voor dat er geen taal barrière is en vormen een brug tussen twee culturen.

Wij werken samen met

Ieder mens is uniek. Daarom gebruiken we verschillende methoden om de client goed te kunnen begrijpen.
Voor het toepassen van de beste zorg op maat werken wij nauw samen met onderstaande zorgverleners.

Onze missie

Glimlach Consult bied ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek.

Passende zorg op de hulpvraag of situatie is het streven om rekening te houden met de culturele achtergronden en de wensen van de cliënt.

Glimlach Consult vindt het belangrijk dat iedereen gebruik mag maken en recht heeft op zorg!

Vertrouwen en transparantie voorop staat, kijken we waar je kracht zit en werken we samen aan de verantwoordelijkheid om je leven prettiger te maken. Samen maken we het verschil.

Buiten de kaders denken is een belangrijk punt in onze samenwerking. Met onze diversiteit, kennis en expertise zullen we ten alle tijden passende zorg leveren.

Onze visie

Glimlach Consult functioneert als een brugfunctie tussen de Nederlandse cultuur en de niet westerse cultuur.

Wij vinden het belangrijk dat de cliënten en samenwerkende partners zich vertrouwd voelen bij ons.

Daarbij kun je denken aan: Flexibiliteit, geen 09:00-17:00 mentaliteit, samenwerken, transparantie en naast de client staan. Glimlach Consult biedt de mogelijkheid om langer en gelukkiger thuis te blijven wonen in hun vertrouwde omgeving in hun eigen kracht!

Wij begeleiden waar vraag naar is en ondersteunen hierbij. Glimlach Consult zet zich in voor bevordering op het gebied van zelfredzaamheid, sociaal netwerk, veiligheid, hygiëne en verhoging van de kwaliteit van leven door o.a. het tegengaan van eenzaamheid. Zo doen we bijdrage leveren aan de levensvreugde van sociaal kwetsbare mensen en dat zij op eigen wijze kunnen participeren in de maatschappij.

Doelgroepen

Iedereen is welkom Glimlach Consult. Wij bieden ambulante hulpverlening aan mensen met psychische of sociale problematiek, een licht verstandelijke beperking of een combinatie daarvan.

Onze begeleiding heeft als doel op praktische wijze en vanuit eigen regie van de cliënt, ondersteuning en stabiliteit bieden waar dit noodzakelijk is. Hierbij staat de stabiliteit en de ontwikkeling van de client voorop om een meer kwalitatief leven op te bouwen.  

Onze werkwijze

We vinden het cruciaal dat de probleemsituatie in zijn geheel wordt aangepakt (systeemgericht werken). Wij focussen ons op de eigen regie en de kracht van de cliënt. We spelen daarbij flexibel in op de vraag van de client en we doen wat nodig is.

Wij hebben geen 09:00-17:00 mentaliteit. Hierom kan je met Glimlach Consult verder komen in het leven.

We werken volgens de basismethoden van oplossingsgericht werken en sociale netwerkversterking. Hoe de methoden gebruikt worden, verschilt per doelgroep.

Je bericht is succesvol verstuurd. 

Wij zullen binnen 48 uur contact met jou opnemen.

Mocht je in de tussentijd vragen hebben of heb je na 48 uur nog niets van ons gehoord, neem dan contact op via 06-34034305.